مجلس ایران دات كام
حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

درباره حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

تعداد کرسی: یک کرسی

کاندیداهای پر طرفدار حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

کاندیداهای حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

تبلیغات انتخاباتی
تبلیغات انتخاباتی

حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

تربت حیدریه یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران می باشد. مرکز این شهرستان، شهر تربت حیدریه است. بایگ، رباط سنگ و کدکن شهرهای دیگر آن هستند. در سال ۱۳۹۵، این شهرستان تعداد ۲۲۴۰۰۰ نفر جمعیت داشته است که به ترتیب پس از مشهد، نیشابور و سبزوار چهارمین شهرستان بزرگ استان خراسان رضوی است.
زاوه تا آبان ماه ۱۳۸۷، یکی از بخش های شهرستان تربت حیدریه بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت. مرکز این شهرستان، شهر دولت آباد می باشد.
شهرستان مه ولات از شهرستان های مهم استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر فیض آباد است.
حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات یکی از پر شورترین حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس است. تبلیغات انتخاباتی در این حوزه در موعد قانونی برگزار می شود و کاندیداهای حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات پس از ثبت نام در وزارت کشور (یا فرمانداریها) و تایید صلاحیت، به تبلیغات می پردازند. کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم ( انتخابات مجلس 98 ) می توانند با ثبت نام در سایت مجلس ایران، از خدمات سایت اعم از معرفی (بیوگرافی کاندیدا، سوابق مدیریتی و اجرایی، برنامه های کاندیدا وغیره) ، ارتباط با کاندیدا ، اعلام طرفداری برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات استفاده کنند.حوزه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات دارای یک کرسی یا صندلی در مجلس شورای اسلامی می باشد. انتخابات تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات در هر دوره انتخابات از مشارکت بالای مردم برخوردار است و امید می رود در انتخابات مجلس 98 یا همان انتخابات مجلس یازدهم مشارکت بالایی با فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات داشته باشد. تایید صلاحیت شده های قطعی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات را در تایید صلاحیت تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات مجلس یازدهم دنبال کنید. تایید صلاحیت قطعی مجلس 98

تازه های تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات در مجلس

نظرات مردم تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

مردم شریف حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات، می توانید در این قسمت نظرات و پیشنهادات، مشکلات و دغدغه های خود را در مورد تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات و انتظارات خود از کاندیداهای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات بنویسید تا نمایندگان شما در مجلس یازدهم به این مسایل توجه بیشتری داشته باشند.