مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی

ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی

نام: ﺣﺴﻦ

نام خانوادگی: اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی

کاندیدای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

بیوگرافی (زندگینامه) ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی

افتخارات ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی

برنامه های ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی پس از انتخاب شدن

معرفی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات