مجلس ایران دات كام

مطالب مجلس ایران دات كام

با مصوبه مجلس؛

محصولات زنبور عسل معاف از پرداخت مالیات بر ارزش اضافه گردید

محصولات زنبور عسل معاف از پرداخت مالیات بر ارزش اضافه گردید
رئیس پیشین سازمان مدیریت بحران كشور:

رئیسی، تنها رییس جمهوری که در جلسات شورای عالی مدیریت بحران شرکت کرد

رئیسی، تنها رییس جمهوری که در جلسات شورای عالی مدیریت بحران شرکت کرد
شهریاری:

باید مشوق های بیشتری برای فرزندآوری در نظر گرفته شود

باید مشوق های بیشتری برای فرزندآوری در نظر گرفته شود

نکات ایمنی برای رفع ارور های یخچال فریجیدر

نکات ایمنی برای رفع ارور های یخچال فریجیدر
گزارش مجلس ایران دات كام؛

تناقض گویی مدافع تعطیلی شنبه

تناقض گویی مدافع تعطیلی شنبه
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس جداول بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کرد

مجلس جداول بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کرد
نگاهداری:

مجلس یازدهم مؤسس مجلس نوین در کشور است

مجلس یازدهم مؤسس مجلس نوین در کشور است
امیر سرتیپ واحدی:

امروز فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است

امروز فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است
دیوان محاسبات كشور اعلام كرد؛

عدم وصول 57 و سه دهم همت منابع حق السهم معادن در سال قبل

عدم وصول 57 و سه دهم همت منابع حق السهم معادن در سال قبل

موضع خضریان درباره ی حواشی بازار طلا

موضع خضریان درباره ی حواشی بازار طلا