مجلس ایران دات كام

مطالب مجلس ایران دات كام

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس:

الشتر از بن بست خارج می شود

الشتر از بن بست خارج می شود

معرفی بهترین صرافی انلاین خرید و فروش ارز دیجیتال

معرفی بهترین صرافی انلاین خرید و فروش ارز دیجیتال
قالیباف:

پیروزی های پیاپی تیم ملی والیبال غرور آفرین است

پیروزی های پیاپی تیم ملی والیبال غرور آفرین است
منتظری:

طرح وعده های بدون پشتوانه صدمه كاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد

طرح وعده های بدون پشتوانه صدمه كاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد

قالیباف پیروزی تیم ملی والیبال را تبریك گفت

قالیباف پیروزی تیم ملی والیبال را تبریك گفت
امیرآبادی فراهانی :

كارنامه نامزدها بررسی شود

كارنامه نامزدها بررسی شود

پورابراهیمی باز هم رئیس كمیسیون اقتصادی شد

پورابراهیمی باز هم رئیس كمیسیون اقتصادی شد
حسین زاده بحرینی:

می خواهیم بانك مركزی دولت را به بانك مركزی نظام تبدیل نماییم

می خواهیم بانك مركزی دولت را به بانك مركزی نظام تبدیل نماییم

گرمایش تابشی برای گرمایش استخر

گرمایش تابشی برای گرمایش استخر

جلسه غیرعلنی مجلس جهت بررسی روند رسیدگی به صلاحیت كاندیداهای انتخابات شوراها

جلسه غیرعلنی مجلس جهت بررسی روند رسیدگی به صلاحیت كاندیداهای انتخابات شوراها