مجلس ایران دات كام

انتخابات مجلس ایران

تبلیغات انتخابات مجلس

كاندیداهای محترم می توانند در سایت مجلس ایران دات كام، بیوگرافی و سوابق اجرایی و مدیریتی خویش را درج كرده تا مردم شریف ایران بتوانند در فضایی سالم و شفاف و بدون هدر رفت منابع ملی و بیت المال، با ایشان آشنا شوند.
اخبار انتخابات مجلس شورای اسلامی ، معرفی كاندیداهای مجلس ، تبلیغات انتخابات مجلس در سایت مجلس ایران.
بهترین راه برای معرفی كاندیدای مجلس به رای دهندگان ، با امكان تعامل نامزد انتخاباتی با مردم.