مجلس ایران دات كام

مطالب مجلس ایران دات كام

اختیاری:

برای پیشگیری از خروج نخبگان، طرح صیانت از هویت و پول ملی را بدهید

برای پیشگیری از خروج نخبگان، طرح صیانت از هویت و پول ملی را بدهید
بابایی كارنامی:

با مهارت افزایی دانشجویان باید نگرانی شغلی آنها را برطرف کرد

با مهارت افزایی دانشجویان باید نگرانی شغلی آنها را برطرف کرد
از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد

بررسی چابک سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران

بررسی چابک سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران
ذوالنوری :

دولت رئیسی پول چاپ نمی کند

دولت رئیسی پول چاپ نمی کند
طحان نظیف خبر داد؛

بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس

بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس
نماینده بانه:

کولبری درد و کشتارشان درد مضاعف است

کولبری درد و کشتارشان درد مضاعف است

بازار جهانی گیربکس صنعتی بر اساس نوع

بازار جهانی گیربکس صنعتی بر اساس نوع

تسلیت قالیباف برای درگذشت عباسعلی صادقی

تسلیت قالیباف برای درگذشت عباسعلی صادقی
قالیباف:

در مجلس با هیچ کس عهد اخوت نداریم

در مجلس با هیچ کس عهد اخوت نداریم

پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت آیت الله سیدرضی شیرازی

پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت آیت الله سیدرضی شیرازی