مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری

نام: ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

نام خانوادگی: اﻟﻪ یاری

کاندیدای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

بیوگرافی (زندگینامه) ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری

افتخارات ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری

برنامه های ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری پس از انتخاب شدن

معرفی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات