مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

نام: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ

نام خانوادگی: ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

کاندیدای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات

بیوگرافی (زندگینامه) ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

افتخارات ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

برنامه های ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ پس از انتخاب شدن

معرفی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات