مجلس ایران دات كام
گلرو در گفت وگو با مجلس ایران دات كام مطرح كرد:

طوفان الاقصی عملیاتی کاملا فلسطینی است

طوفان الاقصی عملیاتی کاملا فلسطینی است
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

سکاندار وزارت آموزش و پرورش باید در تراز این جایگاه باشد

سکاندار وزارت آموزش و پرورش باید در تراز این جایگاه باشد
در جلسه علنی؛

اعضای ناظر مجلس در چند شورا انتخاب شدند

اعضای ناظر مجلس در چند شورا انتخاب شدند
اخذ مجوز ایجاد مركز رشد و نوآوری در سرخه و مهدیشهر

ملی گراترین شخصیت کشور از نظر عباس گلرو

ملی گراترین شخصیت کشور از نظر عباس گلرو
خضریان عنوان كرد:

کدام فرهنگ غیر از فرهنگ بسیج می توانست داعش را شکست دهد

کدام فرهنگ غیر از فرهنگ بسیج می توانست داعش را شکست دهد

هیئتی از گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه وارد دمشق شدند

هیئتی از گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه وارد دمشق شدند

انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی 10 استان

انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی 10 استان

ناظران در شورای معادن 10 استان تعیین شدند

ناظران در شورای معادن 10 استان تعیین شدند
حسینی شاهرودی:

تلاش كردم منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ترجیح دهم

تلاش كردم منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ترجیح دهم

لیست نهایی كاندیداهای حوزه انتخابیه شاهرود و میامی و بسطام

لیست نهایی كاندیداهای حوزه انتخابیه شاهرود و میامی و بسطام