مجلس ایران دات كام
مهر منتشر كرد؛

جزئیات طرح شفافیت آرای نمایندگان

جزئیات طرح شفافیت آرای نمایندگان

به گزارش مجلس ایران دات کام کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس نسخه ۱۱ ماده ای برای شفافیت آرا در مجلس آماده کرده است تا پس از ۸ ماه از رد نخستین نسخه، بالاخره تکلیف این وعده انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم را روشن کند.خبرگزاری مهر، گروه سیاست: نمایندگان مجلس یازدهم با شعار «شفافیت آرا» روی کار آمدند و پس از مدتی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس برای شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طرح شفافیت آرای نمایندگان ۱۵ بهمن ماه سال قبل در مجلس به رای گذاشته شد اما تصویب نشد. این طرح در همان زمان هم ۱۵۳ رای موافق داشت اما از آنجائیکه اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بود و احتیاج به دو سوم آرای نمایندگان داشت، سه رای مثبت تا تصویب شدن فاصله داشته و رد شد.
قفل تصویب شفافیت آراء
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از رد این طرح اعلام نمود: امیدوارم با ایجاد اصلاحات مدنظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنه‌ی شفافیت، طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آراء شکسته شود.
پس از آن با استفاده از ساز و کار آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح دو شوری شده و جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بازگشت.
عزم نمایندگان برای شفافیت در دولت و مجلس
بعد از گذشت حدود ۷ ماه و با روی کار آمدن دولت مردمی در جریان برگزاری جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نمایندگان در تذکراتی ضمن تاکید بر ضرورت شفافیت در تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت، اعلام می کردند، اگر مقرر است، دولت شفاف باشد، باید مجلس هم شفاف عمل کند. شفافیت تعارض منافع را از بین خواهد برد.
همان زمان رئیس مجلس هم اعلام نمود: بزودی طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت»
بالاخره هفته گذشته حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی اعلام نمود بررسی طرح شفافیت آرا نهایی شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
متن کامل طرح ۱۱ ماده ای اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان) به شرح زیر است:
مذاکرات کمیسیون ها چاپ و توزیع می شود
ماده ۱: در جزء ۱ ماده ۲۱ قانون آیین نامه داخلی، بعد از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد»، اضافه می شود.
«ماده ۲۱- وظایف دبیران عبارتند از: ۱- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات و چاپ و توزیع آنها»
ماده ۲: در جزء (۶) ماده (۲۲) قانون، بعد از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن حداقل سه روز پیش از تشکیل جلسه برای عموم» اضافه می شود.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیئت رئیسه عبارتند از: ۶- تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس»
هیئت رئیسه موظف به انتشار جزئیات جلسات خود شد
متن زیر بعنوان بند (۱۳) به ماده (۲۲) الحاق می گردد:
۱۳ هیئت رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی تشکیل جلسات خویش را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رای هر یک از نمایندگان در جلسات هیئت رئیسه را با درخواست کتبی آنها حداقل یک روز پیش از تشکیل جلسه فراهم نماید. صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از راه لوح کامپیوتری در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در انتها هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز بعد از جلسه به اطلاع نمایندگان می رسد. در موارد خاص بعد از درخواست رئیس جلسه یا یک سوم حاضرین و تصویب هیئت رئیسه، رای اعضا برای نمایندگان مخفی خواهد شد.
ماده ۳
ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:
مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون ها، حضور حداقل دو سوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (۱۱۷) این قانون است. جلسات کمیسیون ها به صورت علنی تشکیل می شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز پیش از تشکیل برای عموم منتشر می شود. اسامی حاضرین و غائبین جلسه همراه با آرای نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، به ترتیب حروف الفبا تا آخر روز رای گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد، برای عموم منتشر می شود و در مشروح مذاکرات کمیسیون هم ثبت می شود.
تبصره ۱
در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند تا برای مبحث مورد بحث، جلسه غیرعلنی تشکیل گردد با تصویب کمیسیون جلسه صرفا برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می شود.
تبصره ۲
در مواردی که حداقل پنج عضو کمیسیون درخواست نمایند که آرای اعضای کمیسیون در مورد طرح یا لایحه یا بخشی از اجرای آن منتشر نشود، در صورت تصویب این درخواست، نتایج آراء بدون درج اسامی انتشار می یابد.
تبصره ۳
در خصوص طرح ها و لوایحی که به باعث اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.
تبصره ۴
مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس برای عموم انتشار می یابد.
تبصره ۵
مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آنها به تصویب کمیسیون رسیده بود، با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضای کمیسیون، بعد از گذشت حداقل یک سال با تصویب کمیسیون قابل انتشار است.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۶۱- مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون ها حضور حداقل دوسوم اعضاء می باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.»
ماده ۴
در ماده ۶۳ قانون، بعد از عبارت «ضبط» عبارت «و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس» اضافه می شود.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود «ماده ۶۳: رئیس مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را بعنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار می دهد تا نسبت به امور کارشناسی و اداری مربوطه از قبیل ارتباط با هیئت رئیسه و ادارات مجلس و کمیسیون ها و تنظیم و توزیع مراسلات، ضبط مذاکرات، بایگانی اوراق و پرونده ها، تسریع جریان امور دفتری و تهیه صورت جلسات و سایر امور اداری اقدام نماید.»
صوت جلسات کمیسیون ها به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی مجلس پخش می شود
ماده ۵
ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۶۴ گزارش عملکرد هر کمیسیون از قبیل رسیدگی به طرح ها و لوایح، سوال و تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت ها، شوراها و مجامع در انتها هر ماه به هیئت رئیسه مجلس عرضه می شود تا به نحو مقتضی برای نمایندگان و عموم اطلاع رسانی شود.
تبصره
سازمان صدا و سیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (۵) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون ها در کمیسیون حضور یابد و همینطور صوت این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورت زنده پخش می شود.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۶۴- گزارش عملکرد کمیسیون ها بایستی هر ماه یک مرتبه به هیئت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد.»
فهرست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج سفرهای خارجی نمایندگان منتشر می شود
ماده ۶
ماده (۸۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۸۱ مأموریت های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تایید هیئت رئیسه مجلس انجام می شود. مأموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه انجام می شود.
هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته بعد از انجام مأموریت، گزارش آنرا به همراه اطلاعات مربوط از جمله: لیست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت رئیسه است.
تبصره
در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات در ارتباط با مأموریت ها منتشر نمی گردد.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۸۱- مأموریت های رسمی فردی و جمعی نمایندگان جهت شرکت در سمینارها، اجلاس ها و بازدیدهای فنی و تخصصی در داخل و یا خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذی ربط و تأیید هیئت رئیسه صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از مأموریت به آن کمیسیون و هیئت رئیسه مجلس تسلیم می گردد.»
گزارش غیبت و تأخیر نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون ها منتشر می شود
ماده ۷
در ماده (۸۹) قانون، بعد از عبارت «ثبت خواهد شد»، عبارت «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد»، منتشر کند.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۸۹- غیبت، تأخیر غیرموجه نمایندگان قبل از آخر جلسه مجلس اعلام و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»
ماده ۸
در انتهای ماده (۹۵) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند، در روزنامه ها درج خواهد شد»، حذف می شود.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۹۵- نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه رسمی معین می شود در مجلس حاضر شوند. درصورت تأخیر بدون عذر موجه از سوی هیئت رئیسه توبیخ خواهند شد. همچنین، هریک از نمایندگان که در موقع أخذ رای با بیان قبلی رئیس مجلس در خصوص منع خروج از جلسه بدون عذر موجه بیرون برود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر و غیبت، مقررات آئین نامه از سوی هیئت رئیسه درباره او اجراء خواهد شد. اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.»
اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، منتشر می شود
ماده ۹
در ماده (۱۱۹) قانون، بعد از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رای گیری شرکت نکرده اند»، اضافه می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.
تبصره
در مورد هر یک از مواد یا اجزاء که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه ای دارد، آراء اعلام نمی گردد.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۱۱۹- هیئت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رای مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه ها حداکثر برای یک هفته رای گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر صورت خواهد گرفت. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.»
رای نمایندگان به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی شفاف خواهد بود
ماده ۱۰
یک تبصره بعنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲۲) الحاق می شود:
تبصره ۲ در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان رای گیری مخفی با ورقه را درخواست نمایند، بعد از توضیح توسط نماینده پیشنهاددهندگان به مدت حداکثر پنج دقیقه، در مورد درخواست رای گیری می شود و در صورت تصویب، برای آن مبحث رای گیری مخفی با ورقه انجام می شود. این تبصره شامل طرح ها و لوایح در ارتباط با عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی نمی گردد.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۱۲۲- در موارد ذیل أخذ رای مخفی با ورقه الزامی است:
۱- انتخاب اعضای هیئت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیئت ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص
۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون ها
۳- رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیئت وزیران و رای عدم کفایت به رئیس جمهور
۴- رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده اند
تبصره- هیئت رئیسه موظف است کارت های مخصوصی برای رای گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رای گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.»
ماده ۱۱
ماده (۱۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۱۲۶ در تمامی مواردی که رای گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته بعد از رای گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش کامپیوتری باشد، برای عموم منتشر می شود.
تبصره
اسامی نمایندگان تقاضاکننده برای رای گیری مخفی یا علنی با ورقه، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شود.
پیش از اصلاح این ماده بدین شرح بود: «ماده ۱۲۶- اسامی کلیه تقاضاکنندگان رای مخفی یا رای علنی با ورقه در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»


منبع:

1400/07/11
10:12:50
0.0 از 5
3834
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲