مجلس ایران دات كام
رفیعی:

دولت مردمی هیچگاه نگاه ابزاری به زنان ندارد

دولت مردمی هیچگاه نگاه ابزاری به زنان ندارد

به گزارش مجلس ایران دات کام نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت مردمی- ایران قوی، هیچگاه به حوزه زنان به چشم یک ظرفیت ابزاری و یا نگاه قیم مآبانه نگاه نخواهد کرد.به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار داشت: یکی از ظرفیت های بسیار مهم، دست اول و جا افتاده که البته تبدیل به یک مساله ی غیر مهم و دست دوم شده، ظرفیت زنان است. ظرفیتی که اگر به صورت درست و اصولی به آن نگریسته شود و مبتنی با عدالت با آن برخورد شود، برکات و عوائد بسیار زیادی را برای کشور هم به همراه خواهد داشت. اما ابتدا بهتر است از حقیقت های موجود در ستاد بانوان رئیسی سخن بگوییم.
وی اضافه کرد: این که در عمل، ستاد مرکزی بانوان برای نخستین بار در ساختار فعالیتهای ستادی حوزه ی زنان، دیگر ذیل قشر تعریف نشد و برای بانوان، هم تراز با رأس، ستاد تعریف گردید تا در عمل امکان فعالیت برای بانوان فراهم شود و این امکان صرفاً محدود به یک فرد تعریف نشد بلکه با این تصمیم، ظرفیت خوبی برای عموم جامعه ی زنان دغدغه مند، فعال شد.
نماینده مردم تهران در مجلس به تشریح اقدامات ستاد بانوان پرداخت و اظهار داشت: رویکرد حمایتی و پشتیبانی از تمامی ظرفیت های جامعه زنان خصوصا در چارچوب اقشار و گره خوردن ستاد و صف در کنار یکدیگر همچون این اقدامات است.
رفیعی همینطور رویکرد دولت مردمی و ایران قوی را برشمرد و تصریح کرد: این روزها تب و تاب سخن گفتن از جایگاه زنان در دولت های احتمالی آینده در میان کاندیداها زیاد است و واکنش های شکل گرفته هم قابل توجه و اعتنا است. البته این حساسیت بوجود آمده از ناحیه ی جامعه زنان کاملا به حق است.
وی افزود: اما رویکرد دولت مردمی و ایران قوی، نگاهی مبتنی بر اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان است و به دنبال این است که تمام ظرفیت ها و امکانات خویش را حول این محور، بسیج کند تا بتواند کرامت و منزلت زن ایرانی مسلمان را در عمل، محقق سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس اشاره کرد: دولت مردمی، آگاه است که در حوزه زنان، چه نوع واکنش های سیاسی و جناحی صورت می گیرد و همیشه نگاه به این ظرفیت، بعنوان یک ظرفیت ابزاری برای کسب رأی تعریف می شود و در خدمت مقاصد سیاسی قرار می گیرد که صد البته مخالف این مساله است. این دولت مطمئنا همان گونه که در نسبت با مسائل کلان کشور یک نگاه تحولی را دنبال می کند و به دنبال این است که این تحول را در حوزه های مختلف پیاده سازد، در حوزه زنان هم بطور قطع تحول، یکی از الزامات اصلی دولت خواهد بود.
رفیعی اظهار داشت: از تحول در حوزه های ساختاری گرفته تا تحول در بخش های مختلفی مانند بهره مندی از کارگزاران خانم در دولت مردمی و قوی و برنامه های مدون شده در مورد نظام مسائل زنان.
وی افزود: برای دولت، نظرات کارشناسی بطور قطع مهم می باشد و برنامه هایی که در حوزه زنان مطرح می شود، بطور قطع رویکردها، دغدغه مندی ها و اولویت های دولت می باشد. برای عملیاتی شدن این مساله، باور به این وجود دارد که جامعه زنان باید خودشان، مسائل خودشان را پیگیری کنند. اهم این اولویت های برنامه ای دولت در حوزه زنان شامل موارد گوناگونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس برنامه در حوزه زنان خانه ‎دار را همچون موارد مورد توجه در دولت مردمی خواند و اظهار داشت: زنان خانه دار با جمعیت حدود 20 میلیون بعنوان یک قشر مهم و عظیمی هستند که ظرفیت آنها همیشه در دولت ها مغفول مانده است. در این دولت بطور قطع به زنان خانه دار، نگاه ویژه ای وجود خواهد داشت و می کوشد که تمامی مسائل زنان خانه دار را ببیند و برای رفع همه آنها برنامه داشته باشد.
رفیعی گفت: همچون موضوعات قابل توجه ناظر به زنان خانه دار، بیمه، سلامت، تفریحات، سرگرمی و... است. این موارد به صورت بک بسته کامل همه از دغدغه مندی های دولت مردمی است و اعتقاد دارد که همه ی این موارد، از نیازمندی های زنان خانه دار شمرده می شود که باید به آنها پاسخ داد. کم و کیف عملی شدن این ظرفیت و فعال شدن آن در بدنه ی کارشناسی، مورد بررسی قرار گرفته و بررسی های مجدد هم صورت خواهد گرفت.
وی همینطور توجه به دختران جوان را از دیگر برنامه ها رئیسی برشمرد و اظهار داشت: مبحث و اولویت بعدی که در دولت مردمی مورد توجه است، ظرفیت دختران جوانی است که اینها در آینده نقش های همسران و مادران جامعه ایران را برعهده خواهند داشت. ما یک غفلت بسیار عظیمی نسبت به دختران جوان داشتیم و دولت مردمی به صورت ویژه در مبحث دختران جوان، برنامه ریزی خواهد نمود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از مهم ترین سرفصل هایی که در مبحث دختران جوان، باید فعال شود، نخست بحث تفریحات و سرگرمی دختران جوان است که متناسب با اقتضائات دختر بودنشان، ما باید بسترهایی را برای آنها فراهم نماییم.
رفیعی اظهار داشت: ما هم اکنون در مبحث تفریحات و سرگرمی برای دختران، درگیر یک سری کلیشه هایی هستیم که اینها خیلی کارآمد نیستند و برای نسل جوان هم جذابیتی ندارند، بنابراین باید به دنبال طراحی های نوین در این عرصه باشیم. سرفصل مهم بعدی، آموزش است. در حوزه آموزش بانوان هم ما به دنبال مهارت افزایی برای دختران برپایه اصل استعدادیابی هستیم که این را هم جزو اقدامات دولت آینده مطرح می نماییم.
وی توجه به زنان سرپرست خانوار و بدسرپست و برنامه داشتن برای این قشر را از دیگر برنامه های رئیسی عنوان نمود و اظهار داشت: در مبحث زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست باید به این مساله توجه گردد که دغدغه ی اصلی آنها، معیشت و مسائل و مشکلات مالی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اعلان اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد که در این عرصه عمل کند اما مسائل و مشکلات این قشر از جامعه را صرفاً محدود به این نمی دانیم، اضافه کرد: دولت باید نسبت به رشد اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست هم دغدغه داشته باشد. برای همین ایده های جدیدی را در مبحث زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست دنبال خواهیم کرد که از مهم ترین آنها فعال شدن سرمایه های زنان سرپرست خانوار است.
رفیعی اضافه کرد: دولت باید بستری را فراهم آورد به جهت اینکه از سرمایه آنها به صورت ویژه، صیانت شود. دولت مردمی به دنبال این است که مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار هم دیده شود و برای این امر، سازوکار تعریف کرده است.
وی با اشاره به مشکلات زنان شاغل گفت: از اولویت های دیگر در حوزه زنان، بحث زنان شاغل است که در دو سطح مشاغل دولتی و مشاغل خصوصی است و هر دوی آنها احتیاج به بازنگری و اصلاح دارد. مبحث امنیت بانوان در مشاغل خصوصی در بخش های مختلف را مدنظر خواهیم داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: عدم وجود نظارت و اجحاف هایی که در حق زنان شاغل صورت می گیرد و عدم اجرای عدالت ناظر به آنها بویژه مشاغل خصوصی، مورد توجه ما است.
رفیعی افزود: دولت ناظر به مشاغل خصوصی بانوان، بحث نظارت، شناسایی و رصد دقیق را مدنظر خواهد داشت و به دنبال این هستیم که بتوانیم مشاغل خصوصی بانوان را در جهت حفظ عدالت برای جامعه زنان، مدیریت نماییم.
وی اظهار داشت: ناظر به مشاغل دولتی هم به همین نحو خواهد بود. همچون نخستین عناوینی که در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، بطور قطع توجه به مدل اشتغال بانوان بعنوان یک تقاضای جدی از جانب آنان است که تزاحمی میان نقش های زنان بویژه مادری و همسری با شغل آنها شکل نگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس توجه به اقشار فعال بانوان را از دیگر برنامه های دولت مردمی خواند و بیان نمود: مبحث بعد، رسیدگی به اقشار فعال بانوان است. این قشرها هر کدام با نظام مسائل اختصاصی خود مواجهند. زنان کارگر، زنان معلم، زنان پرستار، زنان هنرمند، زنان ورزشکار و... که دولت مردمی ناظر به هر کدام از این موارد، وضعیت شناسی انجام داده و مسائل آنها را احصاء کرده است.
رفیعی تصریح کرد: دولت مردمی ناظر به مسائل این دسته از بانوان هم فهم و اشراف خوبی وجود دارد و ایده های پیشنهادی فراوانی هم وجود دارد که آنها را در برنامه ای که در ساختار دولت باید توسط خود بانوان فعال شود، عرضه خواهد نمود. اما دولت رئیسی، نگاههای مختلفی را دارد؛ بطور قطع در حوزه ورزش بانوان، تقویت زیرساخت ها جهت حضور فعال و هر چه بیشتر زنان، مدنظر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در حوزه معلمان، وضع معیشت آنها را دنبال می کند و فرایند کاری و ارتقای آنها را مساله خود می داند. بازنشستگی زنان بویژه در مشاغل دولتی بسیار مهم می باشد بویژه برای معلمان و کارگران. در مورد زنان شاغل هم دریافتی ها و حق الزحمه آنها، سن بازنشستگی و دریافت مستمری و.... را دنبال خواهد نمود.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: به صورت خلاصه بگویم که دولت مردمی ایران قوی، هیچگاه به حوزه زنان به چشم یک ظرفیت ابزاری و یا نگاه قیم مآبانه نگاه نخواهد کرد. بلکه به دنبال ایجاد ظرفیت و زیرساخت های لازم جهت کنشگری و فعالیت هر چه بهتر جامعه ی زنان و حل مسائل آنها به واسطه ی خود آنها است.
رفیعی تصریح کرد: در واقع این زنان هستند که باید مشکلات خویش را حل کنند و دولت تنها می تواند تسهیل گر امور آنان باشد و به صورت جدی باید از مداخله در امور زنان پیشگیری کند.


منبع:

1400/03/23
22:41:21
0.0 از 5
3860
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲