مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

مهندس صدیف بدری

مهندس صدیف بدری

نام: صدیف

نام خانوادگی: بدری

شهرت: مهندس صدیف بدری

کاندیدای اردبیل، نمین، نیر و سرعین انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین

بیوگرافی (زندگینامه) مهندس صدیف بدری:

عضو و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم

سوابق اجرائی و مدیریتی مهندس صدیف بدری

افتخارات مهندس صدیف بدری

برنامه های مهندس صدیف بدری پس از انتخاب شدن

معرفی اردبیل، نمین، نیر و سرعین و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی اردبیل، نمین، نیر و سرعین