مجلس ایران دات كام

تذکر نماینده الیگودرز به وزیر راه درباره ی مسدود بودن راه های ۱۲ روستا

تذکر نماینده الیگودرز به وزیر راه درباره ی مسدود بودن راه های ۱۲ روستا
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس:

خسارت های سیل مرگ بار ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ کلیبر هنوز پرداخت نشده است

خسارت های سیل مرگ بار ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ کلیبر هنوز پرداخت نشده است
میرتاج الدینی خبر داد؛

کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرد

کمیسیون تلفیق با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کرد
شریعتی:

رئیسی مصوبات و بخشنامه های خارج از ضابطه دولت فعلی را باطل كند

رئیسی مصوبات و بخشنامه های خارج از ضابطه دولت فعلی را باطل كند
زارع خبر داد؛

هزینه آب، برق و گاز برای مشتركان كم مصرف در سال آینده مجانی شد

هزینه آب، برق و گاز برای مشتركان كم مصرف در سال آینده مجانی شد

جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت الله جنتی انجام شد

جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت الله جنتی انجام شد
لینک دوستان مجلس ایران دات كام