مجلس ایران دات كام
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

لایحه تجارت اصلاح گردید

لایحه تجارت اصلاح گردید
با اشاره به احكام اخیر در خصوص فعالان كارگری

مافی: در صدور احكام باید زمان سنجی در نظر گرفته شود

مافی: در صدور احكام باید زمان سنجی در نظر گرفته شود

شبنم نعمت زاده بازداشت شد

شبنم نعمت زاده بازداشت شد

كمیسیون بهداشت مجلس با تحقیق و تفحص از عملكرد هلال احمر مخالفت كرد

كمیسیون بهداشت مجلس با تحقیق و تفحص از عملكرد هلال احمر مخالفت كرد
لینک دوستان مجلس ایران دات كام