مجلس ایران دات كام

جامعه دیگر كشش افزایش قیمت بلیط را ندارد

جامعه دیگر كشش افزایش قیمت بلیط را ندارد

كاهش و كنترل جرائم انتخاباتی توسط قوه قضائیه

كاهش و كنترل جرائم انتخاباتی توسط قوه قضائیه
افتخاری:

وضعیت راه های روستایی فومن نگران كننده است

وضعیت راه های روستایی فومن نگران كننده است

ضوابط ثبت نام كاندیداهای مجلس یازدهم

ضوابط ثبت نام كاندیداهای مجلس یازدهم

انتخابات مجلس 98 الكترونیكی می شود

انتخابات مجلس 98 الكترونیكی می شود

لزوم تغییر در روش پرداخت یارانه ها

لزوم تغییر در روش پرداخت یارانه ها
یك عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی:

وضعیت بنزین سوپر در جایگاه های سوخت را پیگیری می نماییم

وضعیت بنزین سوپر در جایگاه های سوخت را پیگیری می نماییم

احتمال رفع فیلتر تلگرام

احتمال رفع فیلتر تلگرام

كاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم

كاندیداهای احتمالی مجلس یازدهم

ورود مجلس به موضوع لردگان چهارمحال و بختیاری

ورود مجلس به موضوع لردگان چهارمحال و بختیاری

سوگند نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سوگند نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نگاه یكپارچه به نظام قانونگذاری

نگاه یكپارچه به نظام قانونگذاری

سوال نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوال نمایندگان مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تذكر نمایندگان به رئیس جمهور و وزیران

تذكر نمایندگان به رئیس جمهور و وزیران

دو هفته آینده مجلس بدون جلسات علنی

دو هفته آینده مجلس بدون جلسات علنی
لینک دوستان مجلس ایران دات كام