مجلس ایران دات كام
در صحن مجلس؛

لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر تصویب گردید

لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر تصویب گردید

به گزارش مجلس ایران دات كام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را تصویب كردند.به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را بررسی و تصویب کردند.
متن کامل این لایحه موافقتنامه به شرح زیر است:
ماده واحده: موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بر اساس تبصره ماده واحده: در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف های متعاهد خوانده می شوند، با تمایل به توسعه همه جانبه روابط دوستانه، حسن همجواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تاکید بر اهمیت همکاری میان دولت های ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل برای توسعه روابط تجاری- اقتصادی، در کوشش برای تشریک مساعی و سازماندهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولت های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان های حمل و نقل بین المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیر ساخت حمل و نقل، بهینه سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل و نقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه های حمل و نقل که مسافر و کالا را بین دولت های طرف های متعاهد انتقال می دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل و نقل چند وجهی برای بهبود بازدهی زنجیره های حمل و نقل، با در نظر گرفتن معاهده های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل و نقل منعقده بین دولت های ساحلی خزر که همچون مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل می باشد، به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده ۱: طرف های متعاهد بر اساس اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقتنامه، ترتیبات انجام شده بین دولت های ساحلی دریای خزر و موازین بین المللی عموماً پذیرفته شده و هم قوانین شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲: هدف از این موافقتنامه ارتقای همکاری بین طرف های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر بعنوان یک کانون اصلی حمل و نقل بین المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل و نقل بین المللی می باشد.
ماده ۳: به منظور اجرای این موافقتنامه، دولت های متعاهد باید:
۱ - توسعه بیشتر خدمات حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولت های طرف های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) بر اساس تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل و نقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل و نقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند.
۲ - تدابیری برای تسهیل توسعه نقل و انتقال بار میان دولت های ساحلی دریای خزر و همینطور جذب بیشتر نقل و انتقال بار عبوری، همچون نقل و انتقالی که از راه پایانه های حمل و نقل می گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجراء کنند.
۳ - توسعه نقل و انتقال مسافر بخصوص عملیات منظم و همینطور خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین المللی را تسهیل کنند.
۴ - در مورد مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل و نقل شده بین دولت های ساحلی دریای خزر و از راه قلمرو آنها، همکاری کنند.
۵ - برقراری تماس بین متصدیان حمل و نقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه ای جذاب همچون در چهارچوب دالان های حمل و نقل بین المللی و هماهنگ سازی نرخ های دراز مدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند.
۶ - راجع به آموزش و ارتقای مهارت های متخصصان حرفه ای حمل و نقل همکاری کنند.
۷ - به کارگیری و به روزرسانی روش های موجود اعلام قبلی در مورد محموله های وارده، شامل دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند.
۸ - در ایجاد مراکز حمل و نقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل و انتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند.
۹ - توسعه دالان های بین المللی حمل و نقل را که از قلمرو دولت های طرف های متعاهد عبور می کنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل و انتقال از راه دالان های مزبور و هم مشارکت در طرح های مشترک راه اندازی و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند.
۱۰ - اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان های بین المللی حمل و نقل در قلمرو دولت های خود توسعه داده و اجراء
کنند.۱۱ – طرح های (پروژه های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه سازی زیرساخت حمل و نقل در منطقه را ترویج و سرمایه گذاری در آنها را تشویق
کنند.۱۲ - مطابق با قوانین دولت های خود و توافقات منعقدشده، ساده سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل و نقل بین المللی را تسهیل کنند.
۱۳ - بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل و نقل بر مبنای استانداردهای عموماً شناخته شده بین المللی را تسهیل کنند.
۱۴ - در حوزه های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری های پیشرفته در زمینه حمل و نقل و توسعه سامانه های هوشمند حمل و نقل همکاری کنند.
۱۵ - در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست همکاری کنند.
ماده ۴: ۱ - طرف های متعاهد در چهارچوب نشست های منظم وزرای حمل و نقل دولت های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت های طرف های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از راه مجاری دیپلماتیک برگزار می شود، مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه را بررسی خواهند کرد.
۲ - در چهارچوب چنین نشست ‎هایی طرف های متعاهد می توانند حسب لزوم، گروه های کاری مشترک را جهت بررسی مسائل خاص همکاری پنج جانبه خود در زمینه حمل و نقل تشکیل دهند.
۳ - طرف های متعاهد در اجرای این موافقتنامه می توانند موافقتنامه های بین المللی در مورد مسائل خاص همکاری در زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵: هر طرف متعاهد باید هزینه های خود مربوط به اجرای این موافقتنامه را متقبل شود مگر آنکه طرف های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶: مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده های بین المللی که طرف های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی گذارد.
ماده ۷: هیچ چیز در این موافقتنامه نباید بعنوان پیش تعیین کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸: اعمال هیچ گونه حق شرطی بر این موافقتنامه مجاز نیست.
ماده ۹: هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از راه رایزنی و مذاکرات بین طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰: ۱ - مفاد این موافقتنامه با رضایت متقابل طرف های متعاهد می تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ - اصلاحیه ها و مکمل های این موافقتنامه جزء لاینفک آن می باشند و باید به صورت سندهای الحاقی(پروتکل های) جداگانه ای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲ ) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۱: جمهوری قزاقستان امین این موافقتنامه می باشد.
ماده ۱۲: ۱ - این موافقتنامه در سی امین روز بعد از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین در خصوص تکمیل تشریفات داخلی که برای لازمالاجراء شدن آن توسط طرف های متعاهد ضروری می باشد، لازم الاجرا می شود.
۲ - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد. هر یک از سوی های متعاهد می تواند با بیان قصد خود به امین از این موافقتنامه بیرون برود. این موافقتنامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه ای توسط امین لازمالاجراء باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف های متعاهد باید به متن انگلیسی رجوع کنند. نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه های مصدق آنرا برای طرف های متعاهد ارسال نماید.


منبع:

1399/08/07
12:04:35
5.0 از 5
4485
تگهای خبر: اقتصاد , تصویب , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳