مجلس ایران دات كام
قالیباف:

قدرت جمهوری اسلامی به مردم است

قدرت جمهوری اسلامی به مردم است

به گزارش مجلس ایران دات کام، خراسان رضوی رییس مجلس اظهار داشت: ما مسئولین باید بدانیم هیچ حکمرانی جز رو به مردم ممکن نیست. ما به هر قدرت نظامی هم برسیم، باز قدرت نظام جمهوری اسلامی به مردم است.


محمدباقر قالیباف عصر امروز چهارشنبه ششم مهرماه، در همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان طرقبه شاندیز که در هتل ثامن طرقبه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار نمود: دوران دفاع مقدس، یک دفاع و جنگ همه جانبه در تمام ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی بود.
وی ضمن اشاره به تهدیداتی که در اوایل انقلاب برای نظام جمهوری اسلامی، خصوصا از طرف منافقین وجود داشت، اضافه کرد: اما امروز شاهدیم که دشمن هیچ گاه نتوانست به اهداف خود برسد و ما به تمام موفقیت هایی که مد نظر داشتیم، دست یافتیم.
رئیس مجلس با تکیه بر این که ما هشت سال جنگ تحمیلی
را دفاعی مقدس می دانیم، اظهار داشت: در آن دوران درحال دفاع از اندیشه هایی بودیم که ریشه در مکتب قرآن و خاندان داشت. ما از سرزمینی که در آن همیشه وحدانیت و مکتب خاندان بوده است، دفاع کردیم. ما از عزت مسلمین، ناموس و هویت کشور و خون شهدا دفاع کردیم و موجب احیای مجدد اسلام و سنت های الهی شدیم.
قالیباف با اشاره به اینکه امروز هم ما هژمونی استکبار را به هم زدیم و آنرا شکست دادیم، افزود: تمام آرزوی دنیای استکبار این بود که اصلا نظام جمهوری اسلامی شکل نگیرد و فکر می کردند با حرکات منافقین و حمله نظامی، این نظام بزودی فرومی پاشد، ولی روز به روز مستحکم تر شد.
وی با تکیه بر این که دفاع مقدس تنها یک پدیده تاریخی نیست، بیان نمود: ما باید باور نماییم که دفاع مقدس یک فرهنگ است و این فرهنگ به انقلاب اسلامی عمق بخشید و آنرا ادامه داد. سرمایه ها و همبستگی اجتماعی امروز ما ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد. این فرهنگ است که دفاع مقدس را پایدار می کند. فرهنگ می تواند از نسلی به نسل دیگر و از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل شود.
رئیس مجلس افزود: این که امروز ما بقای رژیم نامشروع صهیونیستی را به خطر انداختیم، مشروعیت آنرا زیر سوال بردیم و این رژیم کودک کش را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت، ناشی از همان انتقال فرهنگ دفاع مقدس است.
قالیباف با تکیه بر این که فرهنگ دفاع مقدس قابل رشد است، اظهار نمود: فرهنگ جامعه است که نیازهای مادی و معنوی آنرا تامین می کند. اگر دفاع مقدس نبود، امروز ما چنین ارتش آزموده ای داشتیم؟ چنین بسیج و سازمانی مانند سپاه داشتیم؟ اگر دفاع مقدس نبود، چنین همبستگی اجتماعی در کشور وجود داشت؟
وی ضمن اشاره به این که در دفاع مقدس همه از تمام نقاط کشور به جبهه ها کمک می رساندند و این تجلی همبستگی اجتماعی بود، اظهار داشت: ما در دوران دفاع مقدس حداکثر استفاده از منابع را می کردیم. در آن دوران در جبهه ها در استفاده از ادوات محدود جنگی قناعت می کردیم و فرهنگ قناعت در جامعه ما شکل گرفت. در اوج این سختی ها همه به آینده امید داشتیم و مطمئن بودیم پیروزی نزدیک است و امید را فرهنگ الهی می دانستیم.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس از هر ابزاری استفاده کردیم و خودمان هم ابزار طراحی می کردیم و می ساختیم، اضافه کرد: فرهنگ دفاع مقدس ما را در میان ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه قدرت نظامی و بازدارندگی در مقابل قدرت های بزرگ قرار داده است. این ها سرمایه های اجتماعی ماست و عناصری است که ما را موفق می کند. امروز تمام مناطق غرب آسیا و اوراسیا درگیر جنگ سخت اند و همه جا ناامنی است. امروز ایران اسلامی جزیره ثبات و صلح است و باید بدانیم صلح فقط در سایه قدرت امکان پذیر است. اگر قدرت نباشد، صلح و آرامش نیست. این ها همه از خون شهدا و رهبری های مقام معظم رهبری و حضرت امام(ره) است.
قالیباف تصریح کرد: این مردم با هر گرایش و سلیقه ای در ایام سخت پای کار بودند. پیوند مستحکم بین امام و امت قدرت ما را ایجاد کرد. البته من منکر مشکلات سخت اقتصادی کشور نیستم، اما اگر ما با همان فرهنگ دفاع مقدس در زمینه های اقتصادی و فرهنگی به میدان آمده بودیم، امروز گرفتار این مشکلات نبودیم.
وی اظهار داشت: اگر ما می گوییم قدرت برای ما صلح آورده است، به این علت است که ما سنت های الهی را باور کردیم. این فهم به ما قدرت و ابزار داد. اگر قدرت تصمیم گیری، عزم، اراده و همت در ما به وجود آمد، به علت این فرهنگ بود. ما کنشگری خلاقانه داشتیم که این قدرت تولید شد. ما به دنبال کسب قدرت نبودیم، به دنبال تولید قدرت بودیم و همین هم سبب شد امروز این صلح و امنیت برای ما به وجود آید.
نماینده مردم تهران در مجلس با تکیه بر این که بعد از سنت های الهی، این مردم بودند که این قدرت را برای کشور تولید کردند، اظهار داشت: ما مسئولین باید بدانیم هیچ حکمرانی جز رو به مردم ممکن نیست. ما به هر قدرت نظامی هم برسیم، باز قدرت نظام جمهوری اسلامی به مردم است. قلب و باور مردم برای کشور ما تولید قدرت می کند. اگر ما همه چیز داشته باشیم ولی مردم را نداشته باشیم، هیچ چیز نداریم.
قالیباف با اشاره به اینکه رضایت مردم تبلور عینی رضایت خداست، اظهار نمود: هیچ چیز نمی تواند جایگزین مردم در تولید قدرت شود. توجه به مردم یعنی این که هم سازوکارهایی که استفاده می نماییم مردمی باشد و هم خروجی های آن به نفع مردم باشد. اگر سازوکارها مردمی نباشد یا خروجی آنها به نفع مردم نباشد، هیچ گاه تولید قدرت نخواهیم داشت و آسایش برای ما فراهم نمی گردد. این فرهنگ دفاع مقدس و خواست مردم و رهبری است و هر تعبیر دیگری نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد. حواسمان باشد که ما به ابزار تکیه می نماییم، اما تکیه گاه اصلی ما سنت های الهی، خدا و مردم اند.
وی ضمن اشاره به حادثه تلخ رخ داده برای مهسا امینی، بیان نمود: این حادثه تلخی بود و همه ما را ناراحت کرد. همه مسئولین همچون بنده با صراحت عرض کردیم که حتما رسیدگی خواهیم کرد و باید علت حادثه روشن و شفاف رسما اعلام گردد. هر سه قوه بر این مورد تاکید نمودند. ما حتما این وظیفه خودرا انجام خواهیم داد، اما نباید غفلت کرد که همه قرائن و شواهد نشان داده است دشمن با آمادگی بر بستر این مورد سوار شد و به میدان آمد و مقابل کلیت نظام و امنیت مردم اقدام نمود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حوادث اخیر، چند ۱۰ نفر جان خودرا از دست دادند. براندازان نه غصه مهسا امینی را می خورند و نه غصه بقیه کسانی که جانشان را از دست دادند، بلکه تنها به فکر اهداف دشمن اند. باید با این رفتارها مقتدرانه برخورد شود. هیچ چیز نباید به امنیت مردم و موجودیت نظام لطمه بزند.
قالیباف با تکیه بر این که ما معتقدیم مردم حتما باید بتوانند آزادانه نقد کنند و اعتراض حق آنان است، افزود: اما دشمن دقیقا انسجام و سرمایه های اجتماعی را هدف قرار داده است و هرکس فکر کند با قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر، به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. مردم هیچ گاه نباید در مقابل هم قرار گیرند، برای اینکه این خواست دشمن است.
وی ضمن اشاره به ملاقات امسال کارگران با رهبری، تصریح کرد: رهبری اشاره داشتند که کارگران اعتراضاتی داشتند و به خیابان آمدند و به مسئولین فرمودند خواسته های این ها را شنیدیم. پس معلوم است که مردم حق اعتراض دارند و مسئولین مکلف اند اعتراضات را بشنوند و پاسخ دهند و خواسته های آنان را محقق کنند. مردم می توانند اعتراض کنند، اما صف خودرا از بدخواهان مردم و نظام جدا کنند.
رئیس مجلس اظهار داشت: حفظ نظام اسلامی و وحدت مردم فلسفه پیروزی انقلاب و دفاع مقدس بود. نباید اجازه دهیم دوقطبی های ساختگی در جامعه شکل گیرد. با همراهی مردم فهمیم و نخبگان جامعه، ما بگونه ای پیش خواهیم رفت که در مقابل این سختی ها، مشکلات و فتنه هایی که با هدف مبارزه با اساس انقلاب و مردم است، بایستیم و در خدمت مردم باشیم.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از جلد سوم کتاب "بر فراز آشیانه عنقا" که به بیان روایتی از زندگی شهید محمود کاوه می پردازد، رونمایی و از برخی از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان طرقبه و شاندیز تجلیل شد.1401/07/07
12:27:50
0.0 از 5
973
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
لینک دوستان مجلس ایران دات كام