مجلس ایران دات كام
نگاهداری:

حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه نیازمند 125 میلیارد دلار سرمایه گذاری است

حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه نیازمند 125 میلیارد دلار سرمایه گذاری است

به گزارش مجلس ایران دات کام، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشستی مشترک در مورد الزامات پیرامون تدوین برنامه هفتم توسعه گفت و گو کردند.


به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در این جلسه مشترک ضمن اشاره به توان کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس نباید یافته های خویش را محدود به مجلس کنید و بلکه مطلوب تر است تا گزارش های تولیدی مرکز به قوای دیگر هم عرضه شود.
وی بعد از استماع گزارشی در مورد پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در زمینه برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت می باشد.
وی ادامه داد: در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد؛ این مدل شرقی توسعه است. ازاین رو توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعه گرا جلوی بازار حرکت کرده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است. اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم و یا درست فهم نکنیم تا 200 سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.
رضایی با تاکید براینکه در فرآیند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، اظهار داشت: در اصلاح فرآیندها می‎توان به اصلاح بودجه ریزی اشاره نمود و در مجموع هم تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.
وی با اشاره به اینکه کشور به صورت بخشی اداره می شود، خاطرنشان کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور سپس به انجام تلاش هایی برای ترسیم و تهیه نقشه راه توسعه صنعتی کشور پرداخت و اظهار داشت: اتصال شرکتهای دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری می باشد. همینطور باید تلاش نماییم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل نماییم.
بابگ نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های در این جلسه یکی از اقدامات مرکز پژوهش های مجلی در چند ماه اخیر را عرضه پیشنهادهایی در حوزه برنامه هفتم توسعه برشمرد و اظهار داشت: تلاشهای منسجمی در مورد برنامه هفتم توسعه با تشکیل دبیرخانه ای در مرکز پژوهشها انجام شده که در این حوزه با برگزاری 17 جلسه و با مشارکت تمامی دفاتر مطالعاتی پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه در اختیار رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است.
وی سپس به تشریح دیدگاه های مرکز پژوهش های مجلس در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و بیان داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه باید راهبردهای کلان تحلیلی و توجه به شرایط داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، مدل این مرکز در برنامه هفتم توسعه را مدل مأموریت گرای چند بُعدی دانست و خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای عرضه شده در مورد این برنامه 4 اولویت و 3 پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه های قبلی توسعه، جامع، کلی و با نگاه بخشی و بدون توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت های جغرافیایی و بین المللی نوشته می شد، اظهار داشت: اگر جلد برنامه های توسعه قبلی کشور را از آن جدا نماییم مشخص نمی گردد این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است. برپایه تحلیل های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت های منطقه ای و فرامنطقه ای کشور کم دقت کنیم.
نگاهداری پیشران های اصلی اقتصاد کشور را سه حوزه انرژی، حمل و نقل و سرمایه گذاری دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید با رفع موانع سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می گیرد در حالیکه با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق های بازنشستگی، سرمایه های اقتصادی کشور به سمت بخش های نامولد حرکت می کند.
وی سپس به ظرفیت های و نیازهای کشور در حوزه انرژی پرداخت و اظهار داشت: برای نقش آفرینی کشور بعنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به 100 میلیارد دلار، در حوزه برق به 15 میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تشریح این مسائل در تشریح پنجره فرصت های برون رفت از این موارد، توضیح داد: جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکتهای دانش بنیان و فرصت جمعیتی متولدین دهه 60 و 70 شمسی، 3 پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند.
وی سپس به مساله جانمایی ایران در نظام بین الملل پرداخت و اظهار داشت: نظام بین الملل درحال بازآرایی است در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل باشیم.
نگاهداری ضمن اشاره به ایجاد پروژه کمربند راه چین، راه اندازی آنرا راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب دانست و اظهار داشت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد بگونه ای که می تواند یکی از پنجره فرصت ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین الملل، نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد.
وی شاه کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه را تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و اظهار داشت: برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروریست.
ایشان در ادامه با تکیه بر اهمیت امنیت غذایی برای کشورها، توضیح داد: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاست های ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی 28 درصد کاسته شده است. همینطور با سیاست های اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده ایم که مثلاً روستاهایی با جمعیت 150 نفری به شهر تبدیل گشته اند. تمامی این موارد سبب تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در صورتی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین الملل و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مساله وجود خواهد داشت. پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده نماییم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه 60 و 70 است. تحصل کردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد.
ایشان در ادامه سخنان خود به لزوم تقویت نهاد دولت پرداخت و اظهار داشت: توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروریست که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال نماییم.
نگاهداری یکی از نیازمندی های تقویت نهاد دولت را مدیریت هوشمند مبتنی بر داده دانست و اظهار داشت: با مطالعات انجام گرفته در بخش های مختلف، 80 مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی بر داده و ارتقای دولت الکترونیک، سبب شفافیت و رفع تعارض منافع می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به لزوم ایجاد نهادی برای اجرای برنامه توسعه در کشور پرداخت و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در صورتی که نهاد چابک راهبر توسعه، می تواند مسئولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد.
نگاهداری جمعیت و نیروی انسانی متولد دهه 60 و70 شمسی را پنجره فرصت دیگر در تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و خاطرنشان کرد: در سیستم جذب نیروی انسانی باید به سمت جذب نیروی نخبه حرکت نماییم.
وی موفقیت در اجرای برنامه هفتم توسعه را نیازمند همراهی جامعه دانست و اظهار داشت: بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست ها موفق نخواهند بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از اقدامات این مرکز را تهیه نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش های کشور دانست و تصریح کرد: برخی مسائل در کشور به خاطر تعدد علل و عوامل بروز، شکل پیچیده ای به خود گرفته که سبب شده تا بررسی و رفع آنها به شکل خطی غیر ممکن باشد از همین رو در مرکز پژوهش های مجلس با تهیه نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش های کشور، روابط علی و معلول هزار متغیر در 35 بخش را مشخص کردیم که با وزن دهی و شبیه سازی این مسائل، توان نخبگانی حل مساله مرکز چند سطح افزایش خواهد یافت.
در انتها این نشست گزارشی از نقشه جامع پویایی شناسی متغیرهای ابرچالش های کشور و مولدسازی دارایی ها، عرضه شد.1401/06/13
10:37:50
0.0 از 5
3180
تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵