مجلس ایران دات كام

ادعای حقوقی دیوان محاسبات ثابت نشد

ادعای حقوقی دیوان محاسبات ثابت نشد

مجلس ایران دات کام: در حالی دیوان محاسبات اعلام سازمان اداری واستخدامی درباره عدم ورود اطلاعات حقوق در سامانه ثبت و حقوق ومزایا را رد کرد و ادعا نمود که از شروع سال 1397 در این زمینه اقدام نموده است که سازمان بار دیگر تاکید کرده دیوان محاسبات اطلاعات کامل و منظمی ارائه نکرده است. این در حالیست که برگشت به اعلام قبلی سازمان اداری و استخدامی در دولت گذشته هم نشان میدهد که حتی تا اواخر سال 1397 هم اطلاعاتی از طرف مجموعه مجلس ودیوان محاسبات در سامانه ثبت نشده بود.به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، در سال پایانی برنامه پنج ساله ششم توسعه، نه فقط پروسه ورود اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده بلکه درباره ورود یا عدم ورود دستگاه ها هم چالش وجود دارد.

واکنش های دو طرف به ثبت حقوق

اخیرا لطیفی-رئیس سازمان اداری و استخدامی- در گزارش خود گذری داشت بر وضعیت بارگذاری اطلاعات از طرف دستگاههای اجرائی و اعلام نمود که برخی دستگاه ها همچون دیوان محاسبات و مجلس اطلاعاتی وارد نکرده و وضعیت مطلوبی ندارند.

این اعلام با واکنش دیوان محاسبات همراه شد و ضمن رد ادعای سازمان اداری واستخدامی و تاکید بر بی اطلاعی رییس این سازمان از وضعیت سامانه، اعلام نمود که دیوان همیشه به دنبال راه اندازی سامانه و رفع نقصها آن بوده و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته، از اردیبهشت ۱۳۹۷ سامانه به راه افتاده است، در اعلام دیوان محاسبات آمده بود که از زمان راه اندازی سامانه مذکور و با وجود وجود نقصها گوناگون در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از آغاز سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.

از ابتدا هم به ورود اطلاعات نظارتی ها نقد بود

مروری بر جریان راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، البته پاسخ دیوان محاسبات در خصوص ورود اطلاعات در ابتدای سال ۱۳۹۷ را با اما و اگر مواجه می کند، این در شرایطی است که در اواخر سال ۱۳۹۷ بود که انصاری-رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی- در انتقادی از عملکرد برخی دستگاه ها در ورود اطلاعات به سامانه گفته بود "بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجریه بود و دستگاههای دیگر همکاری چندانی نداشتند، خصوصاً دستگاه هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت گردد، به دستگاههای نظارتی نیز می گوییم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمی کنید، می گویند که مقاماتی که باید این مورد را به ما ابلاغ کنند اعلامی نداشتند."

انصاری همین طور ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد تاکید داشت که "درآن زمان، مجلس در این رابطه تا حدودی ورود کرده اما زیرمجموعه ها همچون مرکز تحقیقات و یا دیوان محاسبات تا کنون حتی اگر سامانه را نصب کرده اند، اطلاعاتی بارگذاری نشده است." بر این اساس تا اواخر سال ۱۳۹۷ هم سازمان اداری و استخدامی ورود اطلاعات دیوان محاسبات را تائید نکرده بود.

تاکید باردیگر اداری و استخدامی و تشریح وضعیت دیوان محاسبات در ثبت حقوق در سامانه

با این وجود، سازمان اداری و استخدامی به واکنش دیوان محاسبات پاسخ داده و بار دیگر بر عدم ورود اطلاعات حقوق و مزایای دیوان تاکید و جزییات بیشتری منتشر نموده است.

سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده که "بررسی تاریخچه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا مؤید آنست که هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال۱۴۰۰ توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تاکید قانون باید بصورت ماهانه صورت گیرد، با تأخیر شش ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ است که توسط کارشناس امور مالی بارگذاری شده و در تاریخ ۳۰ مرداد امسال توسط بالاترین مقام مالی دستگاه تائید نهایی شده است.

همچنین گزارش سامانه نشان داده است که کاربر دیوان محاسبات تلاش داشته تا اطلاعات مربوط به فروردین ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور را البته با تأخیر شش ماهه و در تاریخ ششم شهریورماه ۱۴۰۰ در سیستم بارگذاری کند که بواسطه عدم رفع مغایرت های اعلام شده توسط کارشناس امور مالی بارگذاری کننده اطلاعات، امکان تائید نهایی وجود نداشته است، ازاین رو تاکید می شود که مطابق آنچه در برنامه تلویزیونی گفته شده و علی­رغم تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچ نوع اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد."

در ادامه این اطلاعیه آمده است که "به سبب ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول این ماده مکلف اند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه شامل مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خودرا منحصراً در فیش حقوقی منعکس و بعد از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند؛ به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ازاین رو، ورود اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا باید بصورت ماهانه صورت پذیرد و این در شرایطی است که اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در دیوان محاسبات کشور طی ماه های مرداد ۱۳۹۹ لغایت بهمن ۱۳۹۹ با تأخیر چند ماهه و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد و توسط بالاترین مقام مالی دستگاه/ذی حساب دستگاه اجرائی تائید نهایی شده است.

همچنین، در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه حساب کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایا پیرو نامه شماره ۸۶‏/۱۰۰۰۰ مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ رییس دیوان محاسبات کشور برای آقای کیومرث داودی - معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور- بوجود آمده است و برای ایشان امکان مشاهده کلیه اطلاعات وارد شده در سامانه و گزارش گیری از این اطلاعات فراهم است و طی نامه شماره ۲۹۵۰۰ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ بعنوان مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، متعاقب پی نوشت ریاست وقت سازمان درباب نامه شماره ۱۳۳‏/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، تمهید دسترسی دیوان محاسبات کشور به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا بصورت وب سرویس اعلام شده است.

تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور بر شفافیت برمبنای تکالیف گوناگون قانونی، حقوق عامه، پیگیری های ­های مجدّانه رییس جمهور و برنامه­ های دولت سیزدهم است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

زاین رو، سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط این سازمان و در مهلت مقرر قانونی در سال ۱۳۹۶ طراحی و طی بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ همراه دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان مشمول به دستگاههای اجرائی موضوع ماده قانونی مذکور ابلاغ و از آنها درخواست شد تا با مسئولیت بالاترین مقام مالی مجاز / ذی حساب دستگاه اجرائی نسبت به ورود، تکمیل و تائید صحت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نمایند.

متعاقب آن طی بخشنامه شماره ۳۳۶۵۶۶ مورخ دوم مهر ۱۳۹۷ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۵۷۸۳۶۰ مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۷ درخواست شد تا با عنایت به تصریح ماده قانونی اشاره شده در خصوص تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول برای درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران در سامانه اطلاعاتی دستگاه خویش بلافاصله بعد از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی های مدیران در سامانه خود، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام داشته باشند تا امکان ایجاد دسترسی برای دستگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم گردد.

باتوجه به اقدامات صورت پذیرفته، هیئت وزیران نیز طی مصوبه شماره ۹۹۱۴۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت۵۵۲۲۳ﻫ مورخ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مقرر کرد، تمامی دستگاههای ­های اجرائی مکلفند بر طبق ترتیباتی که این سازمان مشخص کرده است، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام نمایند.

همچنین بر طبق بند (۲) تصویب نامه یاد شده، این سازمان موظف شد ثبت اقلام پرداختی به کلیه مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا پیگیری کند.

در این خصوص علاوه بر بخشنامه های صادره، ضمن برگزاری جلسات توجیهی نحوه ورود و تکمیل اطلاعات برای نمایندگان دستگاههای اجرائی مشمول و اعطای نام کاربری به آنها، پیگیری های مختلفی بصورت مکاتبه رسمی با رؤسای محترم قوای سه گانه، دفتر مقام معظم رهبری و تمامیوزرا و رؤسای سازمان های مستقل صورت پذیرفته است و در این خصوص گزارش های دوره­ای به مراجع نظارتی ارائه شده است.

در اختتام ضمن قدردانی از دغدغه و همکاری­ های دلسوزانه دیوان محاسبات برای توسعه عدالت و افزایش رضایت مردم از مسیر عمل به قانون، این سازمان آمادگی دارد در تعاملی تنگاتنگ، نقصها محتمل را در فضای آکنده از اخوت و نصح به سرانجام برساند."

منبع:

1400/08/30
11:45:18
0.0 از 5
4723
تگهای خبر: ابلاغ , پیگیری , تصویب , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵