مجلس ایران دات كام
حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

درباره حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

تعداد کرسی: یک کرسی

کاندیداهای پر طرفدار حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

کاندیداهای احتمالی حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین یکی از پر شورترین حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس است. تبلیغات انتخاباتی در این حوزه در موعد قانونی برگزار می شود و کاندیداهای حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین پس از ثبت نام در وزارت کشور (یا فرمانداریها) و تایید صلاحیت، به تبلیغات می پردازند. کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس یازدهم ( انتخابات مجلس 98 ) می توانند با ثبت نام در سایت مجلس ایران، از خدمات سایت اعم از معرفی (بیوگرافی کاندیدا، سوابق مدیریتی و اجرایی، برنامه های کاندیدا وغیره) ، ارتباط با کاندیدا ، اعلام طرفداری برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین استفاده کنند.حوزه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین دارای یک کرسی یا صندلی در مجلس شورای اسلامی می باشد. انتخابات فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در هر دوره انتخابات از مشارکت بالای مردم برخوردار است و امید می رود در انتخابات مجلس 98 یا همان انتخابات مجلس یازدهم مشارکت بالایی با فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین داشته باشد.

تازه های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس