مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

کوروش کرم پور حقیقی

کوروش کرم پور حقیقی

نام: کوروش

نام خانوادگی: کرم پور حقیقی

کاندیدای فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین

بیوگرافی (زندگینامه) کوروش کرم پور حقیقی:

کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

سوابق اجرائی و مدیریتی کوروش کرم پور حقیقی

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس دهم

افتخارات کوروش کرم پور حقیقی

برنامه های کوروش کرم پور حقیقی پس از انتخاب شدن

معرفی فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین