مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

منصور سر آبادانی

منصور سر آبادانی

نام: منصور

نام خانوادگی: سر آبادانی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) منصور سر آبادانی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی منصور سر آبادانی

افتخارات منصور سر آبادانی

برنامه های منصور سر آبادانی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان