مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

محمد حسینی

محمد حسینی

نام: محمد

نام خانوادگی: حسینی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) محمد حسینی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی محمد حسینی

افتخارات محمد حسینی

برنامه های محمد حسینی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان