مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

محسن تلخابی

محسن تلخابی

نام: محسن

نام خانوادگی: تلخابی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) محسن تلخابی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی محسن تلخابی

افتخارات محسن تلخابی

برنامه های محسن تلخابی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان