مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

محمدرضا خراشادی زاده

محمدرضا خراشادی زاده

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: خراشادی زاده

کاندیدای بیرجند و درمیان و خوسف انتخابات مجلس شورای اسلامیکد انتخاباتی محمدرضا خراشادی زاده 45 است.

کاندیدای حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و خوسف

بیوگرافی (زندگینامه) محمدرضا خراشادی زاده:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی محمدرضا خراشادی زاده

افتخارات محمدرضا خراشادی زاده

برنامه های محمدرضا خراشادی زاده پس از انتخاب شدن

معرفی بیرجند و درمیان و خوسف و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی بیرجند و درمیان و خوسف