مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ابوالفضل ایروانی

ابوالفضل ایروانی

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: ایروانی

کاندیدای بیرجند و درمیان و خوسف انتخابات مجلس شورای اسلامیکد انتخاباتی ابوالفضل ایروانی 19 است.

کاندیدای حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و خوسف

بیوگرافی (زندگینامه) ابوالفضل ایروانی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ابوالفضل ایروانی

افتخارات ابوالفضل ایروانی

برنامه های ابوالفضل ایروانی پس از انتخاب شدن

معرفی بیرجند و درمیان و خوسف و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی بیرجند و درمیان و خوسف