مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

علیرضا امام دادی

علیرضا امام دادی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: امام دادی

کاندیدای بیرجند و درمیان و خوسف انتخابات مجلس شورای اسلامیکد انتخاباتی علیرضا امام دادی 18 است.

کاندیدای حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و خوسف

بیوگرافی (زندگینامه) علیرضا امام دادی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی علیرضا امام دادی

افتخارات علیرضا امام دادی

برنامه های علیرضا امام دادی پس از انتخاب شدن

معرفی بیرجند و درمیان و خوسف و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی بیرجند و درمیان و خوسف