مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر یعقوب شیویاری

دکتر یعقوب شیویاری

نام: یعقوب

نام خانوادگی: شیویاری

شهرت: دکتر یعقوب شیویاری

کاندیدای میانه انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه میانه

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر یعقوب شیویاری:

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه میانه

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر یعقوب شیویاری

افتخارات دکتر یعقوب شیویاری

برنامه های دکتر یعقوب شیویاری پس از انتخاب شدن

معرفی میانه و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی میانه