مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

سردار دکتر یعقوب رضازاده

سردار دکتر یعقوب رضازاده

نام: یعقوب

نام خانوادگی: رضازاده

شهرت: سردار دکتر یعقوب رضازاده

کاندیدای سلماس انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه سلماس

بیوگرافی (زندگینامه) سردار دکتر یعقوب رضازاده:

  • دکتری تخصصی جغرافیا
  • سردار نیروی انتظامی
  • مدرس دانشگاه

سوابق اجرائی و مدیریتی سردار دکتر یعقوب رضازاده

افتخارات سردار دکتر یعقوب رضازاده

برنامه های سردار دکتر یعقوب رضازاده پس از انتخاب شدن

معرفی سلماس و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی سلماس