مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

سمیه مختاری عمران

سمیه مختاری عمران

نام: سمیه

نام خانوادگی: مختاری عمران

کاندیدای نور و محمودآباد انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه نور و محمودآباد

بیوگرافی (زندگینامه) سمیه مختاری عمران:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی سمیه مختاری عمران

افتخارات سمیه مختاری عمران

برنامه های سمیه مختاری عمران پس از انتخاب شدن

معرفی نور و محمودآباد و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی نور و محمودآباد