مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

سهراب حسینی ریک

سهراب حسینی ریک

نام: سهراب

نام خانوادگی: حسینی ریک

کاندیدای طوالش، رضوانشهر و ماسال انتخابات مجلس شورای اسلامی

43 نفر

کاندیدای حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال

بیوگرافی (زندگینامه) سهراب حسینی ریک:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی سهراب حسینی ریک

افتخارات سهراب حسینی ریک

برنامه های سهراب حسینی ریک پس از انتخاب شدن

معرفی طوالش، رضوانشهر و ماسال و فرصتها و تهدیدهای آن

حوزه انتخابی تالش و رضوانشهر و ماسال و شاندرمن

جاذبه های فرهنگی و توریستی طوالش، رضوانشهر و ماسال