مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر سلام امینی

دکتر سلام امینی

نام: سلام

نام خانوادگی: امینی

شهرت: دکتر سلام امینی

کاندیدای ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر سلام امینی:

زاده شهرستان ملکشاهی

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر سلام امینی

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی

نماینده ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران، ملکشاهی در مجلس دهم

افتخارات دکتر سلام امینی

برنامه های دکتر سلام امینی پس از انتخاب شدن

معرفی ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران