مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر سیدراضی نوری

دکتر سیدراضی نوری

نام: سیدراضی

نام خانوادگی: نوری

شهرت: دکتر سیدراضی نوری

کاندیدای شوش انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه شوش

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر سیدراضی نوری:

دکترای پزشکی

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر سیدراضی نوری

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

افتخارات دکتر سیدراضی نوری

برنامه های دکتر سیدراضی نوری پس از انتخاب شدن

معرفی شوش و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی شوش