مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

رسول جماعتی گشتی

رسول جماعتی گشتی

نام: رسول

نام خانوادگی: جماعتی گشتی

کاندیدای فومن و شفت انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه فومن و شفت

بیوگرافی (زندگینامه) رسول جماعتی گشتی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی رسول جماعتی گشتی

افتخارات رسول جماعتی گشتی

برنامه های رسول جماعتی گشتی پس از انتخاب شدن

معرفی فومن و شفت و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی فومن و شفت