مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

پرویز سلطانی

پرویز سلطانی

نام: پرویز

نام خانوادگی: سلطانی

کاندیدای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

بیوگرافی (زندگینامه) پرویز سلطانی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی پرویز سلطانی

افتخارات پرویز سلطانی

برنامه های پرویز سلطانی پس از انتخاب شدن

معرفی اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار