مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر موسی رسولی

دکتر موسی رسولی

نام: موسی

نام خانوادگی: رسولی

شهرت: دکتر موسی رسولی

کاندیدای رزن انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه رزن

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر موسی رسولی:

موسي رسولي، متولد سال 1360 می باشد.

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر موسی رسولی

همکاری و فعالیت در باغ دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سالهای 1381-1379.

مدیر انجمن علمي دانشکده کشاورزي ،گروه علوم باغباني دانشگاه تهران درسالهاي1381-1380.

مسئول اجرايي و علمي شوراي صنفي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران در سالهاي 1382-1380.

برگزاری کلاسهای ترویجی در مراکز خدمات و ترویج کشاورزی شهرستان رزن استان همدان در سالهاي 1384-1383.

همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در طرح ناظرین مزرعه در سالهاي 1385-1382.

همکاری با اداره محیط زیست شهرستان کرج در طرح احیاء پوشش گیاهی منطقه البرز جنوبی از سال 1383 تا 1386.

برگزاری کلاسهای آموزشی- ترویجی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان کرج از سال 1384 تا 1385.

مسئول راه اندازی دوره های آموزش مجازی دانشگاه ملایر از سال 1390 تا 1392.

دبیر اجرایی همایش ملی فضای سبز و  منظر پایدار، دانشگاه ملایر، اسفند 1393.

مسئول راه اندازی مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ملایر از سال 1393 تا کنون.

افتخارات دکتر موسی رسولی

برنامه های دکتر موسی رسولی پس از انتخاب شدن

معرفی رزن و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی رزن