مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر محمدصادق حسنی جوریابی

دکتر محمدصادق حسنی جوریابی

نام: محمدصادق

نام خانوادگی: حسنی جوریابی

شهرت: دکتر محمدصادق حسنی جوریابی

کاندیدای رشت انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه رشت

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر محمدصادق حسنی جوریابی:

محمدصادق حسنی جور یابی نماینده مجلس دهم از شهر رشت است. وی دارای دکترای اقتصاد و از مدیران وزارت امور اقتصاد و دارائی بوده است.

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر محمدصادق حسنی جوریابی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم

افتخارات دکتر محمدصادق حسنی جوریابی

برنامه های دکتر محمدصادق حسنی جوریابی پس از انتخاب شدن

معرفی رشت و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی رشت