مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

نام: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

نام خانوادگی: ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

شهرت: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

کاندیدای تربت جام، تایباد و باخرز انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز

بیوگرافی (زندگینامه) ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

افتخارات ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ

برنامه های ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ پس از انتخاب شدن

معرفی تربت جام، تایباد و باخرز و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت جام، تایباد و باخرز