مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ

نام: ﻣﺤﻤﺪ

نام خانوادگی: اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ

کاندیدای تربت جام، تایباد و باخرز انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز

بیوگرافی (زندگینامه) ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ

افتخارات ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ

برنامه های ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ پس از انتخاب شدن

معرفی تربت جام، تایباد و باخرز و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت جام، تایباد و باخرز