مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

منصور کلانی

منصور کلانی

نام: منصور

نام خانوادگی: کلانی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) منصور کلانی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی منصور کلانی

افتخارات منصور کلانی

برنامه های منصور کلانی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان