مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

مهدی پژوهان

مهدی پژوهان

نام: مهدی

نام خانوادگی: پژوهان

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) مهدی پژوهان:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی مهدی پژوهان

افتخارات مهدی پژوهان

برنامه های مهدی پژوهان پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان