مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی

ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی

نام: ﻣﻬﺪی

نام خانوادگی: اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی

کاندیدای تربت جام، تایباد و باخرز انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز

بیوگرافی (زندگینامه) ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی

افتخارات ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی

برنامه های ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی پس از انتخاب شدن

معرفی تربت جام، تایباد و باخرز و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت جام، تایباد و باخرز