مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

کریم ایرانی قزلجه مروان

کریم ایرانی قزلجه مروان

نام: کریم

نام خانوادگی: ایرانی قزلجه مروان

کاندیدای ملکان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه ملکان

بیوگرافی (زندگینامه) کریم ایرانی قزلجه مروان:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی کریم ایرانی قزلجه مروان

افتخارات کریم ایرانی قزلجه مروان

برنامه های کریم ایرانی قزلجه مروان پس از انتخاب شدن

معرفی ملکان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی ملکان