مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

نام: کمال

نام خانوادگی: دهقانی فیروزآبادی

شهرت: دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

کاندیدای تفت و میبد انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفت و میبد

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی:

دکتری روابط بین الملل

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم

افتخارات دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

برنامه های دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی پس از انتخاب شدن

معرفی تفت و میبد و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفت و میبد