مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر جامی

دکتر جامی

نام: هدا

نام خانوادگی: امیری جامی

شهرت: دکتر جامی

کاندیدای تربت جام، تایباد و باخرز انتخابات مجلس شورای اسلامیکد انتخاباتی دکتر جامی 147 است.

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر جامی:

مدیر ، محقق، مدرس

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر جامی

دکترای تخصصی مدیریت

مدیر

مدرس دانشگاه 

محقق

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

فعالیت آموزشی در  مناطق  باخرز، تایباد و تربت جام

عضو انجمن مدیریت آموزشی ایران

عضو کمیته پژوهشی استان خراسان رضوی

hoda.amirijami@mail.um.ac.ir

افتخارات دکتر جامی

برنامه های دکتر جامی پس از انتخاب شدن

از مردم برای مردم

 

معرفی تربت جام، تایباد و باخرز و فرصتها و تهدیدهای آن

کاندیدای حوزه انتخابیه تربت جام تایباد و باخرز مجلس شورای اسلامی یازدهم

دکتر هدا امیری جامی

کد 147

جاذبه های فرهنگی و توریستی تربت جام، تایباد و باخرز