مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

مهندس سیده حمیده زرآبادی

مهندس سیده حمیده زرآبادی

نام: سیده حمیده

نام خانوادگی: زرآبادی

شهرت: مهندس سیده حمیده زرآبادی

کاندیدای قزوین، آبیک و البرز انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز

بیوگرافی (زندگینامه) مهندس سیده حمیده زرآبادی:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – مکاترونیک

سوابق اجرائی و مدیریتی مهندس سیده حمیده زرآبادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم

افتخارات مهندس سیده حمیده زرآبادی

برنامه های مهندس سیده حمیده زرآبادی پس از انتخاب شدن

معرفی قزوین، آبیک و البرز و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی قزوین، آبیک و البرز