مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

داوود محمدی

داوود محمدی

نام: داوود

نام خانوادگی: محمدی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) داوود محمدی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی داوود محمدی

افتخارات داوود محمدی

برنامه های داوود محمدی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان