مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

بهناز رضایی

بهناز رضایی

نام: بهناز

نام خانوادگی: رضایی

کاندیدای ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق

بیوگرافی (زندگینامه) بهناز رضایی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی بهناز رضایی

افتخارات بهناز رضایی

برنامه های بهناز رضایی پس از انتخاب شدن

معرفی ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی ماهنشان، ایجرود، بوغداکندی و قلتوق