مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

بهنام راحمی پورمتنق

بهنام راحمی پورمتنق

نام: بهنام

نام خانوادگی: راحمی پورمتنق

کاندیدای بستان‌آباد انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه بستان‌آباد

بیوگرافی (زندگینامه) بهنام راحمی پورمتنق:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی بهنام راحمی پورمتنق

مدرس دانشگاه مشاورمالی واقتصادی شورای استان مدیرمالی شورای شهرتبریز کارمندرسمی شهرداری تبریز دانشجوی دکترای اقتصادمالی دانشگاه تبریز

افتخارات بهنام راحمی پورمتنق

برنامه های بهنام راحمی پورمتنق پس از انتخاب شدن

معرفی بستان‌آباد و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی بستان‌آباد