مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

علیرضا سلیمانی

علیرضا سلیمانی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: سلیمانی

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) علیرضا سلیمانی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی علیرضا سلیمانی

افتخارات علیرضا سلیمانی

برنامه های علیرضا سلیمانی پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان