مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

علیرضا اشتری

علیرضا اشتری

نام: علیرضا

نام خانوادگی: اشتری

کاندیدای تفرش، آشتیان و فراهان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

بیوگرافی (زندگینامه) علیرضا اشتری:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی علیرضا اشتری

افتخارات علیرضا اشتری

برنامه های علیرضا اشتری پس از انتخاب شدن

معرفی تفرش، آشتیان و فراهان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تفرش، آشتیان و فراهان